Nu j-klar ere examen!

Som möjligen är bekant har jag gått en yrkesutbildning för naturfotografer baserad i Finland. Det har varit en fantastiskt rolig resa, både fysiskt och mentalt. För ett par år sedan avlade jag två grundläggande examina, och gav mig sedan på själva specialyrkesexamen för naturfotografer.

Betygsskalan är tämligen trubbig, Godkänd eller Underkänd. Det finländska utbildningssystemets examenskommisson har nu meddelat sin dom över mina ansträngningar: Godkänd!

Hämtat från betygets baksida: “I en specialyrkesexamen visar examinanderna att de har sådan yrkesskicklighet i enlighet med arbetslivets behov som innefattar djupa yrkeskunskaper eller mångprofessionellt kunnande.”

Trevlig läsning.

//Mats Grimfoot

Grimfoot_Examen

"Det är inte vad man tittar på som
betyder något, det är vad man ser"
- Thoreau
_________________________

  FIAP Distinction: EFIAP/b
  NFFF Hederstecken: NSMiF/b
  RSF Utmärkelse: ERSF/b
Jag säljer mina bilder via
den grönaste bildbyrån, Azote, specialiserad på Människa och Miljö
Arkiv