Om ett bokprojekt

Sedan ett drygt år tillbaka jobbar jag med ett bokprojekt, som i mångt och mycket handlar om vårt vardagslandskap. Jag vill belysa att det inte bara är våra naturpärlor, som naturreservat och nationalparker, som är värda att värna och vårda. Den stora merparten av våra omgivningar är ju inte skyddade, men vi har lik förbaskat enormt stor nytta och glädje även av dessa områden.

Utöver boken blir det givetvis en föreläsning på temat. Hoppas ni följer med på denna resa, uppdateringar kommer framöver!

//Mats Grimfoot

Grimfoot_bats

"Det är inte vad man tittar på som
betyder något, det är vad man ser"
- Thoreau
_________________________

  FIAP Distinction: EFIAP/b
  NFFF Hederstecken: NSMiF/b
  RSF Utmärkelse: ERSF/b
Jag säljer mina bilder via
den grönaste bildbyrån, Azote, specialiserad på Människa och Miljö
Arkiv