Grimfoot nu i RSF styrelse

logoInte utan stolthet har jag blivit tillfrågad om jag vill bli ledamot i styrelsen för RSF, Riksförbundet Svensk Fotografi. Ett sådant hedersuppdrag är svårt att tacka nej till, särskilt som fotografin ligger mig så varmt om hjärtat. Jag tackade sålunda ja, och är nu invald.

RSF är en ideell sammanslutning av fotoklubbar och enskilda medlemmar. Målsättningen är att verka för fotografins utveckling, ge stöd till medlemsklubbar och tillvarata medlemmars intressen i fotografiska frågor. RSF är Sveriges största organisation för aktiva fotoentusiaster och har 6000 medlemmar i 150 fotoklubbar runt om i landet. RSF genomför olika fotoaktiviteter som ett komplement till de lokala klubbarnas och fotoklubbsdistriktens arrangemang.

Läs mer på RSF:s hemsida.

//Mats Grimfoot

"Det är inte vad man tittar på som
betyder något, det är vad man ser"
- Thoreau
_________________________

  FIAP Distinction: EFIAP/b
  NFFF Hederstecken: NSMiF/b
  RSF Utmärkelse: ERSF/b
Jag säljer mina bilder via
den grönaste bildbyrån, Azote, specialiserad på Människa och Miljö
Arkiv